HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MIVITECH

cÔNG TY MINH VIỆT CHUYÊN THIẾT KẾ, THI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, XỬ LÝ KHÍ THẢI, CHẤT THẢI RẮN.

So sánh các phương pháp xử lý nước thải

Leave a comment

1. Phương pháp cơ học
• Nguyên tắc:
Nước thải công nghiệp cũng như nước thải sinh hoạt thường chứa các chất tan và các chất không tan ở dạng hạt lơ lửng. Các tạp chất lơ lửng có thể ở dưới dạng rắn hoặc lỏng, chúng tạo với nước thành hệ huyền phù.
Để tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải, thường người ta sử dụng các quá trình thuỷ cơ (gián đoạn hoặc liên tục): lọc qua song chắn hoặc lưới, lắng dưới tác dụng của lực trọng trường hoặc lực ly tâm và lọc. Việc lựa chọn phương pháp xử lý tuỳ thuộc vào kích thước hạt, tính chất hoá lý, nồng độ hạt lơ lửng, lưu lượng nước thải và mức độ làm sạch cần thiết.
• Mục đích công nghệ:
Để loại trừ các chất ô nhiễm ở dạng không tan, ở dạng huyền phù và một phần ở dạng keo.
• Hiệu quả xử lý:
Thông thường người ta khử được hầu hết các chất có kích thước lớn, khử được trên 60% chất ô nhiễm không tan và khoảng 20% giá trị BOD, các chất hữu cơ không tan có giá trị sinh học. Và khi kết hợp với các phương pháp khác thì khử được 75% chất ô nhiễm không tan và 40 ÷ 50% hàm lượng BOD. Hoặc có thể khử được trên 99% vi sinh vật (bể lọc chậm).
• Vị trí trong dây chuyền công nghệ nước thải:
Thường có vai trò chủ yếu trong giai đoạn xử lý sơ bộ. Thường ở đầu dây chuyền công nghệ.
2. Phương pháp hóa học và hóa lý
• Nguyên tắc:
Dựa vào sự biến thiên về hóa học, lý học. Áp dụng để đưa chất ô nhiễm về dạng kết tủa hay từ dạng hòa tan này sang dạng hòa tan khác để tạo thành sản phẩm thứ cấp không độc hại.
• Mục đích công nghệ:
Khử được các chất ô nhiễm chủ yếu là các chất không tan ở trạng thái keo và các chất hòa tan.
• Hiệu quả xử lý:
Hầu như khử được gần hết các tạp chất keo có trong nước thải. Khi khử các chất ô nhiễm ở trạng thái hòa tan thì hiệu quả của nó rất cao, với các chất thứ cấp có thể độc hại và không độc hại phải dựa vào mục đích công nghệ và đối tượng xử lý.
• Vị trí trong dây chuyền công nghệ nước thải:
Đa phần thường ở sau các quá trình cơ học, cơ bản và trước quá trình sinh học. Quá trình xử lý nước thải bằng các phương pháp hóa học, hóa lý là quá trình đặc trưng cho giai đoạn xử lý trước xử lý cấp II (sau giai đoạn xử lý sơ bộ).
Còn tùy trường hợp mà phương pháp hóa học có thể được sử dụng để làm tăng hiệu quả của các quá trình khác.
3. Phương pháp sinh học
• Nguyên tắc:
Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là quá trình phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm thành các chất vô cơ và các chất khí đơn giản nhờ vào các sinh vật thuỷ sinh mà chủ yếu là hệ vi sinh vật có trong nướcthải.
Các vi sinh vật này sử dụng các hợp chất hữu cơ hydratcacbon: glucide, cacbuahydro khác; sử dụng các hợp chất chứa nitơ, protide, protein và một số chất khoáng làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng phát triển, tăng số lượng tế bào đồng thời làm sạch chất hữu cơ hoà tan hoặc các hạt keo phân tán nhỏ.
• Mục đích công nghệ:
Được ứng dụng để khử các chất ô nhiễm hữu cơ hòa tan có giá trị sinh học (chính là khử BOD). Không xử lý sinh học đối với tạp chất vô cơ và kim loại (trừ một số trường họp đặc biệt).
• Hiệu quả xử lý:
Tùy theo mức độ xử lý mà nó có thể xử lý được 90 ÷ 95% giá trị BOD khi xử lý triệt để. Hoặc trên 40 ÷ 80% giá trị BOD khi xử lý không triệt để.
Không áp dụng xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học cho những ngành liên quan đến hóa chất.
• Vị trí trong dây chuyền công nghệ:
Đa phần thường nằm sau các quá trình xử lý hóa lý. Quá trình xử lý nước thải bằng các phương pháp sinh học là quá trình đặc trưng cho xử lý cấp II.

Advertisements

Author: hoangtan2312

hoangtan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s